Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Portal GEO-OŚRODEK Serwis Geodety.

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice informuje, iż dnia 09.05.2022 r. został uruchomiony portal internetowy Geo-Ośrodek Serwis Geodety - https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek/MainPage.aspx. więcej »

Strona główna


drukuj rss pomniejsz powiększ
19
05-23

Zasady zawiadamiania o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zasady zawiadamiania o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych więcej »

25
04-23

Opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie egib.

20 kwietnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające akt normatywny w sprawie ewidencji gruntów i budynków. więcej »

03
01-23

Harmonogram terminów narad koordynacyjnych - rok 2023.

Poniżej udostępniamy Państwu harmonogram terminów narad koordynacyjnych na rok 2023. więcej »

28
12-22

Komunikat - Przekazywanie plików do aktualizacji baz danych zasobu

W Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach trwają aktualnie prace mające na celu wdrożenie w systemie teleinformatycznym służącym do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obsługi plików w formacie GML. więcej »

20
10-22

Uruchomienie portalu GEO-OŚRODEK Serwis Narad Koordynacyjnych

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice informuje, że z dniem 24.10.2022r. zostanie uruchomiony portal internetowy Geo-Ośrodek Serwis Narad Koordynacyjnych - https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek/MainPage.aspx służący do obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Serwis dedykowany jest przedstawicielom podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu oraz innym podmiotom, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej. więcej »

11
08-22

Uruchomienie portalu GEO-OŚRODEK Serwis Projektanta

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice informuje, że z dniem 18.08.2022r. zostanie uruchomiony portal internetowy Geo-Ośrodek Serwis Projektanta - https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek służący do obsługi wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Serwis dedykowany jest projektantom/inwestorom, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. więcej »

02
08-22

Uruchomienie portalu GEO-OŚRODEK Serwis Rzeczoznawcy

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice informuje, iż z dniem 03.08.2022r. zostanie uruchomiony portal internetowy Geo-Ośrodek Serwis Rzeczoznawcy - https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek umożliwiający drogą elektroniczną wgląd do rejestru cen nieruchomości (RCN) oraz zbiorów aktów notarialnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków. Serwis jest dedykowany rzeczoznawcom majątkowym, o których mowa w ustawie z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami. więcej »

05
05-22

Uruchomienie portalu GEO-OŚRODEK Serwis Geodety

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice informuje, iż od dnia 09.05.2022r. zostanie uruchomiony portal internetowy Geo-Ośrodek Serwis Geodety - https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek - służący do obsługi spraw związanych z realizacją prac geodezyjnych drogą elektroniczną. Serwis ten jest dedykowany wykonawcom prac geodezyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. więcej »

05
05-22

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2021.670 t.j.) wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia wymiany dokumentów w postaci elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. więcej »

01
12-21

Koniec możliwości składania operatów w formie papierowej.

Od 1 stycznia 2022 r. operaty techniczne będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej. więcej »

04
08-21

Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH więcej »

15
02-21

Informacja dla wykonawców - koniec możliwości klauzulowania na wniosek.

Informacja dla wykonawców - koniec możliwości klauzulowania na wniosek. więcej »

17
12-20

Udostępniamy nowy serwis www sip.katowice.eu

Wydział Geodezji uruchomił całkowicie nowy serwis internetowy pn. Katowice Dla Odmiany 3D, dostępny pod adresem sip.katowice.eu Nowy serwis agreguje, wzbogaca i udostępnia w nowoczesnej formie dostępne do tej pory pod dwoma adresami inne miejskie serwisy http://mapserver.um.katowice.pl/ukosne/ –oraz http://mapserver.um.katowice.pl/3DCity/. więcej »

03
08-20

Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz nowe rozporządzenia w związku z nowelizacją.

31 lipca weszły w życie nowe przepisy w Prawie geodezyjnym i kartograficznym. więcej »

04
03-20

Link do mapy ze strukturą własności.

W zakładce Mapa Katowic MSZ - KIIP dodano link do mapy zawierającej strukturę własności. więcej »

10
11-16

Zdjęcia ukośne miasta Katowic

Zapraszamy do serwisu ze zdjęciami ukośnymi. więcej »

17
10-14

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

03
03-11

Program Cyferka

Informujemy iż w Poradniku Interesanta, w zakładce Formularze i programy został umieszczony program Cyferka. więcej »

15
12-10

Usługi WMS na emapa.katowice.eu - MSZ - KIIP

Usługi WMS na emapa.katowice.eu - Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MSZ - KIIP). więcej »

16
12-09

Program dla geodetów KatKonwerter oraz ChKonwerter

Program KatKonwerter przelicza współrzędne uwzględniając korekty lokalne dla obszaru miasta Katowice. Nie należy go stosować do przeliczeń poza granicami miasta KATOWICE. Program ChKonwerter stosowany jest wyłącznie dla miasta CHORZOWA więcej »

01
12-09

Strona internetowa Wydziału Geodezji

Witamy na stronie internetowej Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Katowice. Mamy nadzieję, że udostępnione tu informacje będą Państwu przydatne i znacznie uproszczą sposób załatwianie spraw w Naszym Wydziale. więcej »

Użytkownik
Hasło (przypomnij)