Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Harmonogram terminów narad koordynacyjnych na rok 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem terminów narad koordynacyjnych na rok 2021. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Do Sejmu wpłynęła nowelizacja prawa geodezyjnego.


drukuj rss pomniejsz powiększ

Treść nowelizacji została skierowana do opinii Biura Legislacyjnego. Pierwsze czytanie projektu odbędzie się najwcześniej 12 listopada. Najnowsza wersja projektu nowelizacji zakłada, że przepisy te miałyby wejść w życie 1 stycznia 2020 roku. Wyjątkiem będą zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które zaczną obowiązywać po pół roku od opublikowania noweli w Dzienniku Ustaw.

 

Projekt nowelizacji zakłada między innymi wprowadzenie maksymalnych terminów weryfikacji od 7 do 20 dni w zależności od powierzchni obszaru objętego pracą czy przywrócenie opłat ryczałtowych za materiały PZGiK. Pracę geodezyjną będzie można zgłosić 5 dni po jej rozpoczęciu, przy czym obowiązek ten zostanie zniesiony dla tyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenu. Nie będzie obowiązku zgłaszania prac kartograficznych polegających na aktualizacji bazy BDOT10k. Jednocześnie zostanie wprowadzona możliwość sporządzenia mapy do celów projektowych oraz inwentaryzacji powykonawczej w formie numerycznej.

 

Nowelizacja ma ograniczyć też zakres danych przechowywanych w EGiB. Rejestrowane nie będą informacje o wpisaniu nieruchomości do rejestru zabytków, informacje, czy obszar jest objęty formą ochrony przyrody, wartość katastralna nieruchomości oraz informacje dotyczące umów dzierżawy. W celu usprawnienia aktualizacji EGiB projekt zakłada, że aktualizacja na podstawie materiałów znajdujących się w PZGiK odbywać się będzie z urzędu, w drodze czynności materialno-technicznej.

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)