Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Portal GEO-OŚRODEK Serwis Geodety.

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice informuje, iż dnia 09.05.2022 r. został uruchomiony portal internetowy Geo-Ośrodek Serwis Geodety - https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek/MainPage.aspx. więcej »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


drukuj rss pomniejsz powiększ

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2021.670 t.j.) wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia wymiany dokumentów w postaci elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Urząd Miasta Katowice udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP.

Adresy skrytek Urzędu Miasta Katowice na platformie ePUAP:


  • /umkatowice/SkrytkaESP - podstawowy adres dla dowolnej korespondencji, podpisanej i niepodpisanej

  • /umkatowice/skrytka - adres dedykowany dla korespondencji opatrzonej podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)

  • /umkatowice/eZbiegi - adres dedykowany dla korespondencji wyłącznie na potrzeby komunikacji w zakresie zbiegów egzekucji.

 

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)