Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Portal GEO-OŚRODEK Serwis Geodety.

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice informuje, iż dnia 09.05.2022 r. został uruchomiony portal internetowy Geo-Ośrodek Serwis Geodety - https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek/MainPage.aspx. więcej »

Formularze i programy do pobrania


drukuj rss pomniejsz powiększ

 

Udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wniosek o udostępnienie materiałów PZGiK:

Formularz PP1 - mapa zasadnicza lub mapa ewidencyjna

wersja edytowalna PP1

 

Formularz PP2 - zbiór danych bazy danych EGiB (w postaci elektronicznej)

wersja edytowalna PP2

 

Formularz PP3 - zbiór danych bazy danych GESUT (w postaci elektronicznej)

wersja edytowalna PP3

 

Formularz PP4 - zbiór danych bazy danych BDOT500 (w postaci elektronicznej)

wersja edytowalna PP4

 

Formularz PP5 - Rejestr Cen Nieruchomości

wersja edytowalna

 

Formularz PP6 - raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB

wersja edytowalna

 

Formularz PP7 - inne materiały

wersja edytowalna PP7

 

 

Zgłoszenie prac geodezyjnych.

wersja edytowalna.

Zgłoszenie prac geodezyjnych - uzupełniające.

 wersja edytowalna.

 

Informacja o skladaniu operatu.

 

Wniosek o dostęp do portalu Geo-Ośrodek Serwis Geodety

 

Regulamin korzystania z portalu GEO-OŚRODEK Serwis Geodety.

 

Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

 

Udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków (wypis i wyrys).

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków.

 

Udostępnienie danych dotyczące dłużników.

 

Wniosek o skoordynowanie usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

 

Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczący budynków.

 

Arkusz danych ewidencyjnych budynku.

wersja doc

 

Wniosek o wszczęcie postępowania podziałowego.

 

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

 

Oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w KW założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem.

 

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (podział).

 

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (rozgraniczenie).

 

Oświadczenie o odpowiedzialości karnej.

 

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego.

wersja doc

 

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.

 

Wydawanie zaświadczeń o zmianie nazwy ulicy.

 

Wniosek o dokonanie aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

 

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

 

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

 

 

Program KatKonwerter - program należy zapisać na dysk i rozpakować.

Program ChKonwerter - program należy zapisać na dysk i rozpakować.

Program Cyferka - program do obliczania sumy kontrolnej dla numeru nowej księgi wieczystej - należy go zapisać na dysk i rozpakować.

 

 

 

 

 

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)