Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Koniec możliwości składania operatów w formie papierowej.

Od 1 stycznia 2022 r. operaty techniczne będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej. więcej »

Informacja dla geodetów – wykonawców prac geodezyjnych o zmianie zasad weryfikacji operatów i uczestniczenia organu w opracowywaniu wyników pomiarów.


drukuj rss pomniejsz powiększ

Informuję, iż w związku z zaleceniami z dokonanej w trybie uproszczonym kontroli przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dokumenty stanowące wyniki pomiaru w tym kopie map do celów prawnych, kopie map do celów projektowych są przygotowywane przed złożeniem operatu do weryfikacji, natomiast ich kopie wchodzą w skład operatu technicznego (podstawa prawna: § 71 ust. 2, pkt 5 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Wskazane powyżej kopie map generowane są z roboczej bazy danych - nie jest, więc możliwe ich opracowanie przez organ służby geodezyjnej i kartograficznej ( podstawa prawna: § 63 ust. 1, pkt 3 w/w rozporządzenia).

W związku z tym brak załączonych do operatu, opracowanych we wskazany sposób map będzie skutkował negatywnym wynikiem weryfikacji w zakresie kompletności przekazywanych rezultatów wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych (brak spełnienia zapisów § 71 ust. 2 w/w rozporządzenia).

Ponadto informuję, iż sporządzanie dokumentów stanowiących wyniki pomiarów, w tym map oddawanych do uwierzytelnienia po przyjęciu operatu, należy do wyłącznej kompetencji wykonawców geodezyjnych.

Roman Rohaczyński

Geodeta Miejski - Naczelnik Wydziału Geodezji

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)