Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Koniec możliwości składania operatów w formie papierowej.

Od 1 stycznia 2022 r. operaty techniczne będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej. więcej »

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju podjęto nadzwyczajne środki w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Urzędzie Miasta Katowice. Została wstrzymana do odwołania bezpośrednia obsługa interesantów. Wobec powyższego sprawy należące do kompetencji Wydziału Geodezji będą w miarę możliwości załatwiane drogą telefoniczną i elektroniczną:

 1. Zgłoszenia prac geodezyjnych:

− Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej można złożyć:

 • w formie elektronicznej – dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, za pośrednictwem platformy ePUAP lub SEKAP,
 • w formie tradycyjnej (papierowej) przesyłając za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd Miasta Katowice

Wydział Geodezji
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice.

− Udostępnianie materiałów zasobu w postaci elektronicznej do zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych oraz komunikacja pomiędzy Wydziałem Geodezji UMK, a Wykonawcą prac geodezyjnych będzie odbywać się za pośrednictwem skrzynki elektronicznej:

obsluga_prac_geodezyjnych@katowice.eu.

− Udostępnianie materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej do zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych będzie realizowane poprzez przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego – wysyłka na adres Wykonawcy prac geodezyjnych.

 1. Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych:

− Zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych wraz z operatem technicznym, w skład którego wchodzą dokumenty sporządzone w formie tradycyjnej (papierowej) można złożyć przesyłając za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta Katowice jw.

− Zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych wraz z operatem technicznym, w którego skład wchodzą wyłącznie dokumenty elektroniczne opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

− W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, protokół zostanie przesyłany za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wykonawcy pracy geodezyjnej.

− W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji operat techniczny wraz z protokołem będzie przesyłany za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wykonawcy pracy geodezyjnej.

 1. Wnioski o uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych należy przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta Katowice jw.
 2. Wnioski o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wnioski o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów (EGIB), wnioski o wydanie zaświadczenia na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków oraz wnioski o aktualizację ewidencji gruntów i budynków

− Wnioski można złożyć:

 • w formie elektronicznej – dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, za pośrednictwem platformy ePUAP lub SEKAP,
 • w formie tradycyjnej (papierowej) przesyłając za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta Katowice jw.

− Wnioski będą realizowane w formie elektronicznej poprzez przesłanie żądanych materiałów zasobu/dokumentów na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, lub w formie tradycyjnej poprzez przesłanie materiałów zasobu/dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego – wysyłka na adres Wnioskodawcy.

Wnioski rzeczoznawców majątkowych (P/P4) dotyczące udostępniania rejestru cen i wartości nieruchomości w zakresie bezpośredniego wglądu do dokumentów stanowiących część opisową bazy danych egib nie będą realizowane do odwołania.

 1. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

− Wnioski wraz z dokumentacją projektową można złożyć w formie tradycyjnej przesyłając za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta Katowice jw.

− Narady koordynacyjne usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nie będą się odbywały do odwołania.

 1. Wnioski o uwierzytelnianie dokumentów - wykazy synchronizacyjne można złożyć w formie tradycyjnej przesyłając za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta Katowice jw.
 2. Wnioski o podział nieruchomości można złożyć w formie tradycyjnej przesyłając za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta Katowice jw.
 3. Wnioski o rozgraniczanie nieruchomości można złożyć w formie elektronicznej – dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, za pośrednictwem platformy ePUAP lub SEKAP lub w formie tradycyjnej (papierowej) przesyłając za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta Katowice jw.
 4. Wnioski o ustalenie numeru porządkowego można złożyć w formie elektronicznej – dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, za pośrednictwem platformy SEKAP lub w formie tradycyjnej (papierowej) przesyłając za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta Katowice jw.

W wyjątkowych sytuacjach można składać wnioski/dokumenty w formie tradycyjnej bezpośrednio do skrzynek ustawionych przy wejściach do budynków Urzędu Miasta Katowice.
W przedmiotowym przypadku korespondencja zostanie przekazana do właściwej komórki merytorycznej z ok. 2-3 dniowym opóźnieniem.

Wszelkie dodatkowe informacje nt. realizacji wniosków należących do kompetencji Wydziału Geodezji można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów:

(32) 25-93-386
(32) 25-93-221
(32) 25-93-681
(32) 25-93-407
(32) 25-93-406.

W załączniku została zamieszczona instrukcja dotycząca sposobu składania wniosków/dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP i SEKAP.

Anna Kołodziej - Naczelnik Wydziału Geodezji

INSTRUKCJA

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)