Moje konto

Portal Geo - Ośrodek zaprasza

Zapraszamy do korzystania z portalu dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego. więcej »

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Harmonogram terminów narad koordynacyjnych na rok 2020.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem terminów narad koordynacyjnych na rok 2020. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Nowelizacja PGiK.


drukuj rss pomniejsz powiększ

Dnia 17 grudnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ma między innymi na celu usprawnienie realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych.

W projekcie ustawy znalazły się takie rozwiązania, jak: możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili – trzeba będzie je zgłosić w ciągu 5 dni; uproszczony, ryczałtowy sposób pobierania opłat od geodetów za dokumenty potrzebne im do pracy czy też mniej formalności na linii geodeta – starostwo powiatowe, co pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne dokumenty.

Projekt zakłada aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, czyli z urzędu, bez konieczności składania wniosku.

Wprowadzono obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Przyjęte rozwiązania przyczynią się do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów opisujących zasięgi aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów.

 

Projekt nowelizacji.

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)