Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Portal GEO-OŚRODEK Serwis Geodety.

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice informuje, iż dnia 09.05.2022 r. został uruchomiony portal internetowy Geo-Ośrodek Serwis Geodety - https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek/MainPage.aspx. więcej »

Nowy serwis www sip.katowice.eu


drukuj rss pomniejsz powiększ

Nowy serwis www sip.katowice.eu

W związku z zakończeniem realizacji prac polegających na wykonaniu dla Miasta Katowice fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, zdjęć ukośnych i fotoplanów, skaningu laserowego LIDAR, numerycznego modelu terenu NMT, opracowania prawdziwej ortofotomapy „true ortho”, aktualizacji numerycznego modelu 3D budynków i budowli wraz z dostawą i konfiguracją oprogramowania do wizualizacji w architekturze chmury usługi Oracle PaaS & IaaS Universal Credit i integracją z Systemem MSZ-KIIP, za pośrednictwem nowego serwisu internetowego sip.katowice.eu udostępnimy ww. dane. Prace wykonała firma MGGP Aero Sp. z o.o.

Prawdziwa ortofotomapa „true ortho” dla Miasta Katowice została wykonana po raz pierwszy. Dotychczas ortofotomapy wykonywane były w sposób „tradycyjny”, co oznaczało poprawność prezentowania obiektów wyłącznie na poziomie gruntu. Wyższe budynki wyraźnie pochylały się, zasłaniając część treści ortofotomapy. W większości przypadków dachy widoczne na ortofotomapie nie były zgodne z rzutem ortogonalnym, tylko przesunięte względem przyziemia. Dokładność prawdziwej ortofotomapy „true ortho”, została opracowana z pikselem nie gorszym niż 5 cm tj. wielkość piksela terenowego ≤ 0,05 m, , natomiast zdjęcia ukośne z pikselem nie gorszym niż 7 cm.

Wydział Geodezji uruchomił całkowicie nowy serwis internetowy pn. Katowice Dla Odmiany 3D, dostępny pod adresem sip.katowice.eu Nowy serwis agreguje, wzbogaca i udostępnia w nowoczesnej formie dostępne do tej pory pod dwoma adresami inne miejskie serwisy http://mapserver.um.katowice.pl/ukosne/ –oraz http://mapserver.um.katowice.pl/3DCity/. Obecnie, pod jednym adresem prezentowana jest mapa Miasta Katowice w trzech wymiarach z funkcją pozwalającą na analizowanie zmian zachodzących w przestrzeni miasta. Przesuwając kursorem po ekranie, możemy porównać każdy obszar naszego miasta od roku 1998 do roku 2020 i zachodzące zmiany. Nowością jest wykorzystanie usługi lokalizacji działek ewidencyjnych, która pozwala na umiejscowienie wskazanej działki ewidencyjnej (i wyświetlenie jej granic m.in. na zdjęciach ukośnych) na podstawie identyfikatora działki z wykorzystaniem informacji zawartych w bazach danych systemu MSZ-KIIP.

Dedykowana funkcja pozwala za jednym „kliknięciem” przenieść się w analogiczne miejsce w module Ewidencji Gruntów i Budynków w systemie MSZ-KIIP, celem uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji, dostępnych w systemie. Dla potencjalnych inwestorów do serwisu podpięta została warstwa prezentująca tereny inwestycyjne.. Kolejną nowością jest warstwa prezentująca potencjał solarny dachów na terenie całego Miasta Katowice. Dopełnieniem serwisu są przydatne narzędzia jak suwak, za pomocą którego następuje płynna prezentacja zmian w poszczególnych latach danych opracowań, pomiar odległości bezpośrednio na zdjęciach i modelach, wysokości, powierzchni poziomej oraz powierzchni w przestrzeni, umożliwiająca np. weryfikację i obliczenie opłaty za powierzchnię reklamową. Serwis został opracowany w języku polskim, angielskim z możliwością dynamicznego powiększenia czcionek na ekranie oraz zmianą kontrastu.

Serwis internetowy Katowice Dla Odmiany 3D dostępny pod adresem  http://sip.katowice.eu jest pierwszym tego typu serwisem w Polsce i Europie w całości zaimplementowanym w usłudze chmurowej Oracle Cloud.

Zapraszamy.

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)