Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Portal GEO-OŚRODEK Serwis Geodety.

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice informuje, iż dnia 09.05.2022 r. został uruchomiony portal internetowy Geo-Ośrodek Serwis Geodety - https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek/MainPage.aspx. więcej »

Wydział Geodezji
Adres: 40-028 Katowice
ul. Francuska 70 (sekretariat) pokój 1116 , XI piętro
Telefon: 32 259 3359, e -mail: g@katowice.eu
Fax: 32 705 4955
 

Biuro Obsługi Mieszkańców  - przy ul. Rynek 1, stanowiska 15 - 17

 

Zadania ogólne:

Pracą Wydziału Geodezji kieruje Naczelnik Wydziału Anna Kołodziej. Nadzór nad działalnością Wydziału sprawuje Dyrektor Koordynator Janusz Waląg.

Do zakresu działania Wydziału należy:

 • Ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i placów.
 • Dokonywanie rozgraniczenia nieruchomości.
 • Prowadzenie postępowań w zakresie podziałów nieruchomości.
 • Nabywanie z mocy prawa przez Miasto Katowice nieruchomości państwowych.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zmianą granic administracyjnych miasta.
 • Organizacja, nadzór i koordynacja prac związanych z budową i rozwojem Infrastruktury Informacji Przestrzennej /IIP/ w mieście Katowice, w skład której wchodzi System Informacji o Terenie miasta Katowice.
 • Prowadzenie baz danych zawierających obligatoryjną oraz fakultatywną treść warstw Krajowego Systemu Informacji o Terenie stopnia powiatowego.
 • Prowadzenie i modernizacja powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym prowadzenie:

- ewidencji gruntów i budynków /kataster nieruchomości/,

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

- geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu.

 • Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 • Modernizacja i aktualizacja mapy zasadniczej.
 • Prace przygotowawcze związane z powszechną taksacją nieruchomości.
 • Zakładanie osnów szczegółowych.

Status prawny

Ustawa o samorządzie gminnym
Ustawa o pracownikach samorządowych
Regulamin organizacyjny
Statut Urzędu Miasta Katowice

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)