Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Portal GEO-OŚRODEK Serwis Geodety.

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice informuje, iż dnia 09.05.2022 r. został uruchomiony portal internetowy Geo-Ośrodek Serwis Geodety - https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek/MainPage.aspx. więcej »

Opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie egib.


drukuj rss pomniejsz powiększ

20 kwietnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii zmieniające akt normatywny w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Zmiany objęły:
- zasady grupowania budynków w jednostkę rejestrową budynków,
- wprowadzenie adresu pobytu stałego właścicela jako dodatkowego adresu,
- dodanie przepisu umożliwiającego wykazywanie w egib granicy działek ewidencyjnych stanowiących jeziora, cieki naturalne oraz inne naturalne zbiorniki wodne, których przebieg został określony na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach art. 220 ust. 1–4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
- modyfikację dotychczasowego zakresu usługi sieciowej udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków i wprowadzenia dodatkowej usługi sieciowej wyłącznie na potrzeby Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach i inne.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących wykazywania w egib granicy działek ewidencyjnych stanowiących cieki naturalne, jeziora oraz inne naturalne zbiorniki wodne, gdyż te wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Rozporządzenie.

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)