Moje konto

Portal Geo - Ośrodek zaprasza

Zapraszamy do korzystania z portalu dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego. więcej »

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Harmonogram terminów narad koordynacyjnych na rok 2020.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem terminów narad koordynacyjnych na rok 2020. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Prezydent podpisał nowelizację prawa geodezyjnego.


drukuj rss pomniejsz powiększ

20 kwietnia 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wprowadza między innymi:

  • Uproszczony, ryczałtowy, sposób pobierania opłat za materiały potrzebne do prac geodezyjnych.
  • Możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili – wymaganego zgłoszenia pracy geodezyjnej będzie można dokonać w ciągu 5 dni roboczych od jej rozpoczęcia.
  • Wprowadzenia bezpłatnego dostępu do znacznej części danych geodezyjnych - takich jak dane topograficzne, zdjęcia lotnicze, dane pomiarowe LIDAR, Numeryczny Model Terenu, podstawowe dane o działkach i budynkach. Można je będzie bezpłatnie pobrać ze strony geoportal.gov.pl.Za darmo będzie można korzystać z danych wysokościowych określających ukształtowanie terenu, a także z trójwymiarowych modeli budynków-tzw. modeli budynków 3D.
  • Zgłoszenia tyczeń obiektów budowlanych przestaną być wymagane.
  • Mniej formalności na linii geodeta –starostwo powiatowe, co pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne dokumenty.
  • Aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, czyli z urzędu, bez konieczności składania wniosku.
  • Wprowadzono zmiany w procedurze uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

 Ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem:

  • art. 1 pkt 35 lit. c tiret pierwsze, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
  • art. 5, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)