Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Koniec możliwości składania operatów w formie papierowej.

Od 1 stycznia 2022 r. operaty techniczne będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej. więcej »

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.


drukuj rss pomniejsz powiększ

15 kwietnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra rozwoju z 23 marca br. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

Rozporządzenie określa zakres informacji gromadzonych w bazach danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, organizację tych baz danych oraz tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i udostępniania baz danych fotogrametrycznych.

Na podstawie zbiorów danych i materiałów zgromadzonych w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Główny Geodeta Kraju tworzy i aktualizuje bazy danych numerycznego modelu terenu, ortofotomapy oraz zobrazowań lotniczych i satelitarnych.

Rozporządzenie określa grupy danych gromadzonych w bazach danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu ze względu na ich charakterystykę przestrzenną oraz dokładnościową.

Standardy techniczne tworzenia i aktualizacji baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu określa załącznik do rozporządzenia.

Akt prawny wejdzie w życie 24 kwietnia br.

 

Rozporządzenie

 

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)