Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Portal GEO-OŚRODEK Serwis Geodety.

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice informuje, iż dnia 09.05.2022 r. został uruchomiony portal internetowy Geo-Ośrodek Serwis Geodety - https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek/MainPage.aspx. więcej »

Uruchomienie portalu GEO-OŚRODEK Serwis Geodety


drukuj rss pomniejsz powiększ

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice informuje, iż od dnia 09.05.2022r. zostanie uruchomiony portal internetowy Geo-Ośrodek Serwis Geodety - https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek służący do obsługi spraw związanych z realizacją prac geodezyjnych drogą elektroniczną. Serwis ten jest dedykowany wykonawcom prac geodezyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Korzystanie z portalu jest możliwe tylko poprzez autoryzowany dostęp. Utworzenie konta następuje na podstawie złożonego przez wykonawcę prac geodezyjnych Wniosku o dostęp do portalu Geo-Ośrodek Serwis Geodety. Wniosek oraz regulamin korzystania z portalu Geo-Ośrodek Serwis Geodety dostępne są pod adresem:

https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek

Wniosek o dostęp można złożyć osobiście w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Katowice w Biurze Obsługi Mieszkańców w budynku przy ul. Rynek 1 na stanowiskach nr 13-17 w godzinach pracy BOM, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Katowice Wydział Geodezji ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice lub przekazać w postaci elektronicznej poprzez platformę ePUAP na skrzynkę: /umkatowice/SkrytkaESP.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby reprezentujące wykonawcę prac geodezyjnych.

Wszelkie dodatkowe informacje m.in. związane z udostępnieniem loginu i hasła znajdują się na stronie internetowej: https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek, w zakładce Serwis Geodety - Informacje Ogólne.

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)