Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Portal GEO-OŚRODEK Serwis Geodety.

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice informuje, iż dnia 09.05.2022 r. został uruchomiony portal internetowy Geo-Ośrodek Serwis Geodety - https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek/MainPage.aspx. więcej »

Uruchomienie portalu GEO-OŚRODEK Serwis Narad Koordynacyjnych


drukuj rss pomniejsz powiększ

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice informuje, że z dniem 24.10.2022r. zostanie uruchomiony portal internetowy Geo-Ośrodek Serwis Narad Koordynacyjnych - https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek/MainPage.aspx służący do obsługi narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Serwis dedykowany jest przedstawicielom podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu oraz innym podmiotom, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej.

Korzystanie z portalu jest możliwe tylko poprzez autoryzowany dostęp. Utworzenie konta następuje na podstawie złożonego Wniosku o dostęp do portalu Geo-Ośrodek Serwis Narad Koordynacyjnych. Wniosek oraz regulamin korzystania z portalu dostępne są na głównej stronie Geo-Ośrodka pod kafelkiem "Dla Użytkowników portali i Interesantów".

Wniosek o dostęp można złożyć w formie papierowej osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Katowice w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1 – I piętro - stanowiska nr 13-17), przesłać pocztą tradycyjną (na adres Urząd Miasta Katowice Wydział Geodezji ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice) lub w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP na skrzynkę: /umkatowice/SkrytkaESP.

Wniosek powinien zostać podpisany przez użytkownika konta oraz osobę/osoby reprezentujące wnioskodawcę.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące portalu Geo-Ośrodek Serwis Narad Koordynacyjnych znajdują się na stronie internetowej: https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek/MainPage.aspx, w zakładce Serwis Narad Koordynacyjnych-Informacje Ogólne.

UWAGA:

 Od  04.11.2022r. narady koordynacyjne odbywać się będą wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Narad Koordynacyjnych.

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)