Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Portal GEO-OŚRODEK Serwis Geodety.

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice informuje, iż dnia 09.05.2022 r. został uruchomiony portal internetowy Geo-Ośrodek Serwis Geodety - https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek/MainPage.aspx. więcej »

Uruchomienie portalu GEO-OŚRODEK Serwis Rzeczoznawcy


drukuj rss pomniejsz powiększ

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice informuje, iż z dniem 03.08.2022r. zostanie uruchomiony portal internetowy Geo-Ośrodek Serwis Rzeczoznawcy - https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek umożliwiający drogą elektroniczną wgląd do rejestru cen nieruchomości (RCN) oraz zbiorów aktów notarialnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i  budynków. Serwis jest dedykowany rzeczoznawcom majątkowym, o których mowa w ustawie z dnia 21.08.1997r. o  gospodarce nieruchomościami.

Korzystanie z portalu jest możliwe tylko poprzez autoryzowany dostęp. Utworzenie konta następuje na podstawie złożonego przez rzeczoznawcę majątkowego Wniosku o dostęp do portalu Geo-Ośrodek Serwis Rzeczoznawcy. Wniosek oraz regulamin korzystania z portalu dostępne są pod adresem: https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek

Wniosek o dostęp można złożyć:

- osobiście w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Katowice w Biurze Obsługi Mieszkańców w budynku przy ul. Rynek 1 na stanowiskach nr 13-17 w godzinach pracy BOM,

- przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Katowice Wydział Geodezji ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,

- przekazać w postaci elektronicznej poprzez platformę ePUAP na skrzynkę: /umkatowice/SkrytkaESP.

Wniosek o dostęp do portalu winien zostać podpisany przez użytkownika konta oraz przez osobę/y reprezentującą/e podmiot upoważniający rzeczoznawcę majątkowego do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z pozyskiwaniem danych za pośrednictwem Serwisu Rzeczoznawcy.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z założeniem konta do portalu Geo-Ośrodek Serwis Rzeczoznawcy znajdują się na stronie internetowej: https://emapa.katowice.eu/GeoOsrodek, w zakładce Serwis Rzeczoznawcy - Informacje Ogólne.

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)