Moje konto

Kalkulator Opłat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazujemy link do strony CODGiK z testową wersją Kalkulatora Opłat. więcej »

Uwaga dotycząca wyświetlania nr KW.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r. na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki. więcej »

Koniec możliwości składania operatów w formie papierowej.

Od 1 stycznia 2022 r. operaty techniczne będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej. więcej »

Usługi WMS na emapa.katowice.eu - MSZ - KIIP


drukuj rss pomniejsz powiększ

Dane dostepne w systemach zewnętrznych typu ArcGis czy QGIS w formie WMSa:

- dane EGIB: http://emapa.katowice.eu/arcgis/services/MSZ_WG_WMS_ZEW/MapServer/WMSServer?

- ortofotomapa 2016: http://emapa.katowice.eu/arcgis/services/orto2016/MapServer/WMSServer?

Komentarze są zablokowane dla tej podstrony.

Użytkownik
Hasło (przypomnij)